Suscriute via feed
 
 
 

Hist˛ria

De la Coordinadora al Consell

Podríem dir que el seu naixement es deu a què, un bon dia, els companys del Col·legi de Barcelona varen promoure una reunió, en l’àmbit de presidents, vicepresidents i secretaris dels quatre col·legis catalans, pel fet que en l’organigrama de la composició dels departaments de la Generalitat de Catalunya, concretament en la Conselleria d’Economia, s’esmentava l’existència d’una Direcció General d’Assegurances.

Això va despertar als companys de Barcelona la sàvia opinió que un càrrec d’una naturalesa o importància com aquesta havia de ser ostentat per un professional de l’assegurança i per què no un mediador d’assegurances?

Aquella primera reunió –el 7 de gener de 1980- , encara que no va fer possible d’aconseguir el mòbil que la va promoure, sí que ens va descobrir que havíem de continuar en el nostre afany i que teníem necessitat d’intercanviar opinions, projectes i coordinar idees i realitzacions. Així va néixer la Coordinadora dels Col·legis catalans.

D’aquesta primera reunió ja varen sortir-ne projectes i l’acord de reunir-nos cada tres mesos en una demarcació diferent, però amb un ordre del dia prèviament establert. També va néixer el propòsit de sol·licitar una audiència al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, per donar a conèixer l’existència dels Col·legis de Mediadors del nostre país.

Portant, doncs, a la pràctica allò que s’havia acordat, es varen dur a terme durant aquest any 1980 tres reunions més: el 17 d’abril a Tarragona, el 26 de juny a Lleida i el 19 de novembre a Girona.

Alguns dels acords i resultats més importants que varen sorgir d’aquestes reunions foren els següents:

- Audiència amb el President de la Generalitat de Catalunya

- Va gestionar-se la interrupció d’una campanya publicitària intrusa cursada per una entitat d’estalvis, aconseguint-se la seva retirada

- Formació de la Comissió de Conciliació Territorial, per resoldre els problemes que sorgissin entre entitats asseguradores i mediadors

- Unificar sistemes de publicitat orientada a donar a conèixer l’Assegurança i la necessitat de la mediació i l’assessorament del mediador d’assegurances

- Publicació d’un directori o guia de tots els col·legiats catalans

Aquesta activitat de la Coordinadora del Col·legis catalans va desembocar en la constitució, el 28 de febrer de 1984, del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances Titulats de Catalunya.

El Consell de Col·legis catalans fou una realitat en virtut de la Resolució de 27 de març de 1984, per la qual es va declarar l’adequació a la legalitat dels Estatuts del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances Titulats de Catalunya, publicada al DOGC núm. 435, de 18 de maig de 1984.

Realitzacions més importants

A més de les diferents jornades que ha dut a terme, així com la creació de la Comissió de Conciliació Consell-UCEAC, i la creació de les marques Ad'a i Cd'a per identificar els mediadors d'assegurances catalans, cal destacar les realitzacions següents:

1982: Es lliura el primer Premi Literari convocat per la Coordinadora dels Col·legis catalans sobre el tema "Glossa de la figura del Mediador d'Assegurances". El treball guardonat fou "Calidoscopi" de Joan Dalmases i Queralt, d'Arbúcies.

1987: Té lloc a Lloret de Mar el 1r Congrés d'Agents i Corredors d'Assegurances de Catalunya. En aquest Congrés s'hi va presentar el Diccionari d'Assegurances, d'Osvald Cardona.

1991: Es realitza la campanya publicitària "Professionals de confiança" a Televisió de Catalunya (TV3).

1993: S'editen 85.000 exemplars dels fullets "Consells pràctics de circulació".

Actualment el consell rector del Consell el formen les persones següents:

Jordi Triola Guillem (President)
Francesc Santasusana Riera (Vicepresident)
Àlex Mestre Perolada (Tresorer)
Javier Barberá Ferré (Secretari)
Carlos Galceran Homet
Carmina Homs Ferret
Jordi Casagran Viñas
Xavier Curós Farjas
Francesc Farré Ribes
Esmeralda Caselles Fontanet
Enric Martínez Vallespí
Francesc Solà Sugranyes

Hist˛ria

AccÚs col.legiats

usuari

paraula de pas